Panagia Premier Trabzon | Panagia Premier Trabzon

Connection Room

1 adet tek kişilik king size yatak                              
2 adet tek kişilik yatak                               
2 adet banyo                              
Balkon                              
Kara manzara
 60 m2
Daha Fazla

Premier Suite Deniz Manzaralı

Deniz manzarası, Çalışma odası, Oturma alanı, Uydu TV, Minibar, Bornoz, Saç Kurutma Makinesi, Oda kasası ve Sigara İçilmez
Daha Fazla

Junior Suite Deniz Manzaralı

Deniz manzarası, Çalışma odası, Oturma alanı, Uydu TV, Minibar, Bornoz, Saç Kurutma Makinesi, Oda kasası ve Sigara İçilmez
Daha Fazla

Health Club

Sağlık Kulubü

PANAGIA PREMIER TRABZON

Keyifli Tatiller

KVKK Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Sümela Harita İnşaat Turizm Ltd. Şti. (Panagia Premier Hotel veya Şirket) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, müşterilerimize ait kişisel verilerin aşağıda açıklanan kapsamda işleneceğini beyan ederiz;

 

 1. İşlenen Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

 

Panagia Premier Hotel Müşterilerimiz

 

 • Kimlik; C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, adı, soyadı, doğum tarihi, nüfus cüzdanı/pasaport sureti, imza

 

 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, fatura adresi

 

 • Müşteri İşlem ve Finans; Fatura bilgileri, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Sağlık Bilgileri; Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, kronik rahatsızlık, test sonucu, temas bilgileri, vücut ısısı bilgileri

 

 • Hukuki İşlem; İhtilaf halinde hukuki kayıtlar, talep şikâyet bilgileriniz, veli/vasi/temsilci izin belgesi

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıt; Nüfus cüzdanı ve pasaport sureti üzerinde bulunan fotoğraf

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • İşlem Güvenliği; IP ve log kayıtları, şifre ve parola bilgileri

 

 • Diğer; Plaka bilgisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

Organizasyon Müşterilerimiz

 

 • Kimlik; C. kimlik numarası, ad, soyadı, imza

 

 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, fatura adresi

 

 • Müşteri İşlem ve Finans; Fatura bilgileri, sözleşme bilgileri, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

Cafe/Restaurant Müşterilerimiz

 

 • Müşteri İşlem; Fatura bilgileri, ödeme bilgileri (ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

Health Club Müşterilerimiz

 

 • Kimlik; C. kimlik numarası, ad, soyadı, imza

 

 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, fatura adresi

 

 • Sağlık verisi; Sauna, havuz, fitness hizmetleri için sağlık durumunun uygunluğuna dair beyan, açık rıza halinde; boy, kilo, yaş ve diğer sağlık verileri

 

 • Müşteri İşlem ve Finans; Fatura bilgileri, sözleşme bilgileri, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

 

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Panagia Premier Hotel; başta 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu olmak üzere; kimlik bilgileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi şartına; kimlik, kimlik ve ehliyet sureti üzerindeki veriler, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz, hukuki işlem ve görsel işitsel kayıt, meslek/oda verileriniz ve plaka bilginiz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartlarına; işlem güvenliği ve mekan güvenliği verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati şartına dayalı olarak işlenebilecektir. İletişim bilgilerinizin pazarlama/tanıtım amacıyla kullanılması, görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaşılması, health club hizmeti kapsamında boy, kilo, yaş ve sağlı verilerinizin işlenmesi açık rızanızın varlığına bağlıdır.

 

Belirtmek isteriz ki; Pandemi süresince işlenen sağlık verileriniz, 6698 sayılı kanun m.28 kapsamında kanundan istisna tutulmuştur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Yöntemi

 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; rezervasyon ve kayıt işlemlerinin yapılması, konaklama, turizm, health club, restoran/cafe ve organizsyon hizmetlerinin sunulması, mevzuattan ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet alım ve satım, başta kolluk birimleri olmak üzere yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faturalandırma yapılması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, web sitesi, CCTV ve fiziksel ortamlar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 

 • Kimlik bilgileriniz ile otel giriş ve çıkış kayıtlarınız, entegre sistem aracılığıyla yetkili kolluk birimine,
 • Otel Yönetim Sistemi, web hizmeti ve muhasebe yazılım programları ve diğer veri tabanı ve yazılım hizmeti alınan teknoloji ve bilişim şirketlerine,
 • Ticari faaliyetlerimiz kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, iş ortakları ve tedarikçilerimize,
 • Web sitesi ziyareti ve online işlemler aracılığıyla paylaşılan veriler web hizmeti alınan şirkete,
 • Hukuk, muhasebe ve yönetim işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukatlar, danışman ve denetçi şirketlere,
 • Online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna,
 • Seyahat acenteleri ve tur şirketleri aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda aracı şirkete,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.panagiapremier.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirket adresimize Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No: 361, 61040  Ortahisar/Trabzon bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, kayıtlı elektronik posta adresimize [email protected] veya sistemimizde önceden kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir. Detaylı bilgi için web sitemizi ve https://verbis.kvkk.gov.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.