Panagia Premier Trabzon | Aydnlatma Metinleri

GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu Sümela Harita İnşaat Turizm Ltd. Şti. (Panagia Premier Hotel veya Şirket) olarak CCTV aracılığıyla kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan kapsamda işleneceğini beyan ederiz;

 

 1. Veri Konusu Kişi Grubu ve İşlenen Veriler

 

Panagia Premier Hotel, bina içerisinde, giriş, çıkış ve bahçesinde, müşteri mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde video kayıt sistemi kullanmaktadır.

 

Bu kapsamda şirket çalışanları, müşterileri ile binamızı ziyaret eden tüm kişi gruplarına ait görüntü kayıtları CCTV aracılığıyla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri, Amaç ve Yöntemi

 

CCTV aracılığıyla gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarına dayanmaktadır.

 

Güvenlik kameraları; 7 gün ve 24 saat boyunca otomatik olarak kayıt yapmakta olup, bina ve eklentilerinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, acil durumlar ile iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

CCTV aracılığıyla işlenen kişisel veriler, kurum bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla saklanmaktadır. Kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmakta olup gizlilik sözleşmesi gereği ilgililer kayıtların gizliliğini korumayı ve amacı doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder. Kayıtlar, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde;

 

 • Kurum içinde yalnızca görevi gereği erişime yetkili kişilere,
 • Hukuki ihtilaf halinde sözleşmeli avukatlara,
 • Kolluk kuvvetleri ve yargı makamlarına,
 • Kanunen yetkili kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

 

Video kayıt sistemi, müşteri, personel ve fiziki mekân güvenliği amacıyla 7 gün ve 24 saat boyunca görüntü kaydı yapmaktadır. Kayıtlar, en fazla 1 ay süreyle muhafaza edilmekte, bu süresinin sonunda otomatik olarak kalıcı şekilde silinmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirket adresimize Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No: 361, 61040  Ortahisar/Trabzon bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, kayıtlı elektronik posta adresimize [email protected] veya sistemimizde önceden kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Sümela Harita İnşaat Turizm Ltd. Şti. (Panagia Premier Hotel veya Şirket) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, müşterilerimize ait kişisel verilerin aşağıda açıklanan kapsamda işleneceğini beyan ederiz;

 

 1. İşlenen Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

 

Panagia Premier Hotel Müşterilerimiz

 

 • Kimlik; C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, adı, soyadı, doğum tarihi, nüfus cüzdanı/pasaport sureti, imza

 

 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, fatura adresi

 

 • Müşteri İşlem ve Finans; Fatura bilgileri, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Sağlık Bilgileri; Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, kronik rahatsızlık, test sonucu, temas bilgileri, vücut ısısı bilgileri

 

 • Hukuki İşlem; İhtilaf halinde hukuki kayıtlar, talep şikâyet bilgileriniz, veli/vasi/temsilci izin belgesi

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıt; Nüfus cüzdanı ve pasaport sureti üzerinde bulunan fotoğraf

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • İşlem Güvenliği; IP ve log kayıtları, şifre ve parola bilgileri

 

 • Diğer; Plaka bilgisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

Organizasyon Müşterilerimiz

 

 • Kimlik; C. kimlik numarası, ad, soyadı, imza

 

 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, fatura adresi

 

 • Müşteri İşlem ve Finans; Fatura bilgileri, sözleşme bilgileri, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

Cafe/Restaurant Müşterilerimiz

 

 • Müşteri İşlem; Fatura bilgileri, ödeme bilgileri (ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

Health Club Müşterilerimiz

 

 • Kimlik; C. kimlik numarası, ad, soyadı, imza

 

 • İletişim; Telefon numarası, e-posta, fatura adresi

 

 • Sağlık verisi; Sauna, havuz, fitness hizmetleri için sağlık durumunun uygunluğuna dair beyan, açık rıza halinde; boy, kilo, yaş ve diğer sağlık verileri

 

 • Müşteri İşlem ve Finans; Fatura bilgileri, sözleşme bilgileri, banka ve ödeme bilgileri (online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 

 • Pazarlama; Açık rıza halinde, tanıtım ve pazarlama amacıyla işlenen iletişim verileri, meslek/oda verisi

 

 • Mekân Güvenliği; Güvenlik kamerası kayıtları

 

 

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Panagia Premier Hotel; başta 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu olmak üzere; kimlik bilgileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi şartına; kimlik, kimlik ve ehliyet sureti üzerindeki veriler, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz, hukuki işlem ve görsel işitsel kayıt, meslek/oda verileriniz ve plaka bilginiz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartlarına; işlem güvenliği ve mekan güvenliği verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati şartına dayalı olarak işlenebilecektir. İletişim bilgilerinizin pazarlama/tanıtım amacıyla kullanılması, görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaşılması, health club hizmeti kapsamında boy, kilo, yaş ve sağlı verilerinizin işlenmesi açık rızanızın varlığına bağlıdır.

 

Belirtmek isteriz ki; Pandemi süresince işlenen sağlık verileriniz, 6698 sayılı kanun m.28 kapsamında kanundan istisna tutulmuştur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Yöntemi

 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; rezervasyon ve kayıt işlemlerinin yapılması, konaklama, turizm, health club, restoran/cafe ve organizsyon hizmetlerinin sunulması, mevzuattan ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet alım ve satım, başta kolluk birimleri olmak üzere yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faturalandırma yapılması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, web sitesi, CCTV ve fiziksel ortamlar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 

 • Kimlik bilgileriniz ile otel giriş ve çıkış kayıtlarınız, entegre sistem aracılığıyla yetkili kolluk birimine,
 • Otel Yönetim Sistemi, web hizmeti ve muhasebe yazılım programları ve diğer veri tabanı ve yazılım hizmeti alınan teknoloji ve bilişim şirketlerine,
 • Ticari faaliyetlerimiz kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, iş ortakları ve tedarikçilerimize,
 • Web sitesi ziyareti ve online işlemler aracılığıyla paylaşılan veriler web hizmeti alınan şirkete,
 • Hukuk, muhasebe ve yönetim işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukatlar, danışman ve denetçi şirketlere,
 • Online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna,
 • Seyahat acenteleri ve tur şirketleri aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda aracı şirkete,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.panagiapremier.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirket adresimize Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No: 361, 61040  Ortahisar/Trabzon bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, kayıtlı elektronik posta adresimize [email protected] veya sistemimizde önceden kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir. Detaylı bilgi için web sitemizi ve https://verbis.kvkk.gov.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

WEB SİTESİ VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Sümela Harita İnşaat Turizm Ltd. Şti. (Panagia Premier Hotel)’in web sitesine hoş geldiniz.

 

[email protected] adresini ziyaretiniz ve web sitesinde yapacağınız işlmler esnasında kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Veri Kategorileri ve Veri İşleme Şartları

 

Web sitesi ziyareti esnasında; işlem güvenliği kapsamında IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, çerez verileri, internet trafik bilgileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayalı olarak işlenebilecektir.

 

Web Sitesi İletişim sekmesi aracılığıyla; kimlik (ad, soyadı), iletişim (e-posta ve telefon numarası), IP bilgileriniz ve mesaj içeriğinde yer alan kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ve talebin niteliğine göre açık rızanıza şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 

E-rezervasyon işlemlerinde kimlik (ad, soyadı), iletişim (e-posta ve telefon numarası), ülke bilgisi, özel gereksinimler, konaklama tarihleri, işlem güvenliği bilgileri (IP adresi, log ve çerez bilgileri, tarayıcı bilgileri), ödeme bilgileri (online ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ve talebin niteliğine göre açık rızanıza dayanılarak işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Yöntemi

 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimliğinizin doğrulanması, rezervasyon kaydı oluşturma ve işlemlerinin takibi, konaklama ve turizm hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  açık rızanız halinde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgilendirme ve analiz işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

 

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 

 • Kişisel verinizin işlenme sebebine göre ilgili çalışanlara,
 • Ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla hissedar ve iş ortaklarımıza,
 • Online ödeme esnasında, ödeme bilgileriniz banka ve ilgili finans kuruluşuna,
 • Web sitesi üzerinden yapılan işlemler ile rezervasyon ve iletişim ekranları aracılığıyla paylaşılan veriler hizmet alınan şirkete,
 • Hukuk, muhasebe ve iletişim hizmetlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir ve avukatlara,
 • Kurumumuzun kullandığı veri tabanları ve programlar aracılığıyla yazılım ve teknoloji şirketlerine,

 

 

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 

4.     Web Sitemizde Kullanılan Çerezler;

 

KAYNAĞI

ADI

AMACI

TÜRÜ

SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerez verileriniz; siteye erişim için kullanılan web tarayıcısı tarafından saklanmakta; gezinilen web sitesinin cihazda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretler sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Çerezler; web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, web sitesi ziyareti deneyiminin geliştirilmesi, web sitesinin işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması amaçlarıyla otomatik yollarla işlenebilecektir.

 

Zorunlu çerezler internet sesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir zorunlu çerezlerin engellenmesi halde internet sitesinde bazı bölümleri çalışmayacaktır.

 

İşlevsel çerezler kişiselleştirme ve tercihlerini hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir bu çerezler talebiniz halinde işlenecektir.

 

Performans analitik çerezler İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etme ve sitenin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

 

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler internet ortamında kullanıcıların çevrimiçi hareketlerini takip ederek kişisel ilgi alanlarının saptanmasında ve ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanılan reklam göstermesi amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Çerez Yönetimi

 

Web sitesini kullanabilmek için çerezler zorunlu değildir, ancak çerezleri kabul etmemeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitenin çeşitli işlevleri bozulabilir. Tarayıcınızın ayarlarından çerezlerin kullanımına ilişkin tercihleri değiştirebilir, çerez kullanımını sınırlandırabilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz:

 

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

İnternet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Otelimizin web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunma bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

 

Adres    : Toklu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No: 361, 61040  Ortahisar/Trabzon

KEP     : [email protected]

E-posta : [email protected]

 

 

TEDARİKÇİ, İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARINA YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Sümela Harita İnşaat Turizm Ltd. Şti. (Panagia Premier Hotel veya Şirket) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

 

Tedarikçi/İş ve Çözüm Ortağı/Seyahat Acentası Yetkilisi

 

Kimlik              : T.C. kimlik numarası, ad soyadı, unvanı, vergi dairesi ve numarası, imza, imza sirküleri

İletişim             : Telefon numarası, adres, e-posta, fatura adresi

Finans               : Banka hesap bilgileri, çek, senet bilgileri, cari hesap bilgileri

Hukuki işlem      : Hukuki ihtilaf halinde dava ve icra dosyası bilgileri

 

Tedarikçi/İş ve Çözüm Ortağı/Seyahat Acentası Çalışanı

 

Kimlik              : T.C. kimlik numarası, ad soyadı, imza

İletişim             : Telefon numarası, e-posta

 

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

 

Panagia Premier Hotel; hukuki ilişkimiz bulunan avukat ve mali müşavirler, seyahat acentaları ve tur şirketleri, tedarikçiler, iş ve çözüm ortakları ile yetkili temsilcilerine ait; kimlik, iletişim, finans, hukuki işlem verilerini, çalışanlarına ait kimlik ve iletişim verilerini;

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartlarına dayanarak işlemektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Yöntemi

 

Toplanan kişisel verilerinizi; mal ve hizmet alım ve satım işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmeden ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların temini, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla fiziksel ve elektronik ortamlar aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde;

 

 • Sözleşme kapsamında belirlenen ortak veri tabanları ve sistemlere,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin takibi amacıyla banka ve diğer finans kuruluşlarına,
 • Ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için; iş ve çözüm ortakları ile tedarikçilerimize,
 • Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar ve ilgili çalışanlarımıza,
 • Hukuk, muhasebe, finans ve kalite yönetimi amacıyla mali müşavir, avukat ve danışman şirketlere,
 • Kurumumuz tarafından kullanılan yazılım ve veri tabanları, bulut ve iletişim hizmetleri aracılığıyla yazılım ve teknoloji şirketlerine,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, entegre sistemlere ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

 

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

 

Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda tarafımızca imha edilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.